Regulamin

Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design

§1. Informacje dotyczące Sprzedawcy

Sklep internetowy OldFashion Design działający pod adresem www.oldfashiondesign.pl prowadzony jest przez Renatę Bzówkę i Jakuba Bzówkę w formie spółki komandytowo-akcyjnej pod nazwą OldFashion Design Bzówka spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Motyczu pod adresem: Motycz 103C, 21-030 Motycz NIP: 7133087216, REGON:061703553.

Biuro handlowe sklepu znajduje się w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2, lokal 2.1 ( II piętro) 20-301 Lublin.

W sprawach związanych z realizacją zamówień Sprzedawca przewiduje oprócz drogi korespondencyjnej na adres siedziby spółki: OldFashion Design Bzówka  spółka komandytowo-akcyjna, Motycz 103C, 21-030 Motycz, kontakt za pośrednictwem e-mail pod adresem kontakt@ofdesign.com.pl oraz telefoniczny pod nr tel 884610885

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Słowniczek

Sklep – Sklep internetowy działający pod adresem www.oldfashiondesign.pl prowadzony przez Renatę Bzówkę i Jakuba Bzówkę w formie spółki komandytowo-akcyjnej pod nazwą OldFashion Design Bzówka  spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Motyczu pod adresem: Motycz 103C, 21-030 Motycz.

Sprzedawca – OldFashion Design Bzówka  spółka komandytowo-akcyjna. z siedzibą w Motyczu pod adresem: Motycz 103C, 21-030 Motycz.

Klient – indywidualny Kupujący mający status konsumenta lub też podmiot gospodarczy nie posiadający takiego statusu.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową na podstawie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93; tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U z 2014 r. poz.121) i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.Nr 22, poz. 271; tj. z dnia 14 września 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz. 1225), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).

Towary – meble, oświetlenie oraz dodatki związane z wyposażeniem wnętrz, fabrycznie nowe lub używane i odnowione przez Sprzedawcę, wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące zarówno od producentów i pośredników polskich, jak i zagranicznych, legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu działającego pod adresem www.oldfashiondesign.pl

Przedmiotem sprzedaży są towary w rozumieniu § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu prezentowane na stronie Sklepu w dacie składania zamówienia przez Klienta.

Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron internetowych.

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.

§4. Ceny i sposoby płatności

Ceny za poszczególne towary podane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Wskazane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są określane indywidualnie w zależności od rodzaju towaru i wyboru formy dostawy przez Klienta.

Wiążąca dla stron transakcji jest cena towaru widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, zaś koszt całkowitego zamówienia, obejmujący również koszt wysyłki, wskazany jest w wiadomości zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Płatność za zamówiony towar może być zrealizowana poprzez: system PayU (karta płatnicza, karta kredytowa, konto PayU), przelew bankowy na konto Sprzedawcy lub też za pobraniem (płatność gotówką kurierowi przy odbiorze lub płatność przy odbiorze osobistym).

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na żądanie Klienta faktura.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§5. Składanie i realizacja zamówień

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

Składanie zamówień na towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

W celu dokonania rejestracji należy wybrać zakładkę Rejestracja na stronie Sklepu, a następnie wpisać swój adres e-mail oraz hasło.

Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 na podany przez Klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny Klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, Klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując swoje dane, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon oraz adres.

Po prawidłowo dokonanej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać każdorazowo dokonując zakupów na stronie internetowej Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego na stronie internetowej Sklepu do koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk Kupuję i płacę, wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.

Dokonując zakupów bez rejestracji, Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego na stronie Sklepu do koszyka, a następnie wybiera opcję Złóż zamówienie, wskazując sposób płatności i dostawy oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon oraz adres oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT, jeżeli Klient żądał wystawienia takiej faktury.

Procedura składania zamówienia kończy się, zarówno przy zakupach przez rejestrację, jak i zakupach bez rejestracji, w momencie wyboru przez Klienta opcji Potwierdzam złożenie zamówienia. Dokonanie tej czynności przez Klienta oznacza złożenie zamówienia.

Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.

W przypadku braku zapłaty ceny za zamówienie w terminie 10 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, zamówienie jest automatycznie anulowane, a umowa sprzedaży uważana jest za nie zawartą.

Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.

W przypadku płatności za pobraniem (płatność gotówką kurierowi przy odbiorze lub płatność przy odbiorze osobistym), czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od daty otrzymania od Sprzedawcy wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.

Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przy towarach o dużych gabarytach za pośrednictwem przewoźników stale współpracujących ze Sklepem.

Klient może dokonać osobistego odbioru towaru w biurze handlowym Sprzedawcy w Lublinie przy ul. Fabrycznej 2, lokal 2.1 ( II piętro ), 20-301 Lublin, jeżeli wybrał taką opcję składając zamówienie, po wcześniejszym potwierdzeniu jej przez Sklep. Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny.

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie aktualnych i prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta.

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie zapłaconą przez Klienta kwotę pieniężną. Jednakże zamiast zwrotu pieniędzy, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

W przypadku towarów o dużych gabarytach dostarczanych za pośrednictwem przewoźników, koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia towaru do lokalu Klienta. Towary te mogą zostać wniesione przez kierowcę wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą i uiszczeniu ustalonej przez przewoźnika opłaty.

W razie wybrania przez Klienta opcji dostawy towaru przez Sklep, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera lub przewoźnika. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu, kuriera lub przewoźnika oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

§6. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

Klient zobowiązany jest do odesłania towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży (paragonem lub fakturą) oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (instrukcją, gwarancją, itp.) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach sprzedaży towaru wykonanego na zamówienie Klienta lub na życzenie Klienta zmodyfikowanego.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny zamówienia w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w oświadczeniu.

W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§7. Reklamacja

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).

Reklamację należy przesłać na adres do korespondencji lub adres e-mail Sprzedawcy przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie reklamacji przed jego upływem.

Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży (paragonem lub fakturą) oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (instrukcją, gwarancją, itp.) i opisem reklamacji.

Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

§8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Dokonując zakupów na stronie Sklepu, Klienci wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie ich danych osobowych przez Sprzedawcę na zasadach określonych aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przechowywania i wykorzystania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo-marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie OldFashion Design, Klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do doręczeń produktów, adres e-mail, numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta w tym m.in. informowania Klienta o statusie zamówienia albo uzyskania opinii klienta co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Sprzedawca zapewnia Klienta o każdorazowym informowaniu go o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Dane Klienta gromadzone są i przetwarzane przez Sprzedawcę w powyższym zakresie jedynie na czas realizacji zamówienia, a następnie ( i ile Klient nie założy Konta w sklepie )usuwane i nieudostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Każdy kolejny sposób i cel przetwarzania danych osobowych Klienta jest dokonywany za jego wyraźną, uprzednią zgodą. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie złożone Sprzedawcy

Formularze zgody dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez klienta. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klientów, nieodzowne do zawarcia umowy sprzedaży na odległość oznaczone są czerwoną gwiazdką na stronach internetowych sklepu. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klient, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży. Klient posiadający konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

Klient odpowiada za kompletność i prawidłowość pozostawionych przez siebie danych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży.

Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosowanej polityce, jak i osobnej wiadomości ( z wejściem w życie RODO ) o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę w celu gromadzenia i ustalania jego sprzedażowych preferencji. Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych.

Dane osobowe są chronione przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności w sposób zabezpieczający dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§9. Postanowienia końcowe

Informacje o towarach, prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93; tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U z 2014 r. poz.121).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki do Regulaminu, jak wzory oświadczenia odstąpienia od umowy, wniosek reklamacyjny, Polityka Prywatności i informacja o plikach Cookies, stanowią integralną część umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05 stycznia 2015 r.

6. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej w formacie pdf na stronie www.oldfashiondesign.pl

Załączniki: